Stiletto Nail Tips


Sale
$ 15.00
$ 10.00

Nail Tip Styles

Stiletto - Clear   Sizes: 0 - 09, 50 pieces of each size  -  500pcs.

Stiletto - Natural    Sizes: 0 - 09, 50 pieces of each size  -  500pcs.

Long Stiletto - Clear   Sizes: 1 - 10, 50 pieces of each size  -  500pcs.

Long Stiletto - Natural    Sizes: 1 - 10, 50 pieces of each size  -  500pcs.

Spike Stiletto - Clear    Sizes: 1 - 10, 50 pieces of each size  -  400pcs.

Spike Stiletto - Clear    Sizes: 1 - 10, 50 pieces of each size  -  100pcs.

Extra Long Stiletto Nail Art Tips -  Clear - 12 piece set.

Extra Long Stiletto Nail Art Tips - White - 12 piece set.

Ocean Extra Long Stiletto - Natural   Sizes 0 - 09, 50 pieces of each size - 500pcs.

Ocean Extra Long Stiletto - White   Sizes 0 - 09, 50 pieces of each size - 500pcs.

Ocean Extra Long Stiletto - Clear    Sizes: 0 - 09, 50 pieces of each size  -  500pcs. 


You recently viewed

Clear recently viewed