2058/88 Swarovski Golden Shadow


$ 4.75

Swarovski® Crystals Flat Back Crystal Golden Shadow available in SS 3, SS 5, SS 7, SS 9, SS 12

You recently viewed

Clear recently viewed